NOVINKYZATVORIŤ
image image image

OVEROVANIE URČENÝCH MERADIEL

Akreditované Metrologické laboratórium vykonáva overovanie určených meradiel podľa § 25 zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov, a vyhlášky 161/2019 Z.z. ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
PLATNÉ ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCIÍ

image18.jpg

Vodomery na studenú a teplú vody, prietokomery ako členy meračov tepla, Dn 2 až Dn 250, (0,002 až 250) m3/h,médium pri overovaní: studená voda, teplá voda

image18.jpg

Kompaktné merače tepla, Δt = (1 až 180) °C, médium pri overovaní: olej a voda

image18.jpg

Platinové odporové snímače teploty ako členy meračov tepla t = (0 až 200) °C, médium pri overovaní: olej a voda

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické k meračom tepla s teplonosným médiom voda, Δt = (1 až 180) °C

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické k meračom tepla s teplonosným médiom vodná para a kondenzát, tp = (100 až 800) °C, tk = (0 až 200) °C

image18.jpg

Prevodníky tlaku ako členy meračov tepla, p = (0,1 až 6) MPa, médium pri overovaní: voda alebo olej

KALIBRÁCIA meradiel

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické pre merače tepla s teplonosným médiom voda, Δt = (1 až 180) °C

image18.jpg

Kalorimetrické počítadlá elektronické pre merače tepla s teplonosným médiom vodná para a kondenzát, tp = (100 až 800) °C, tk = (0 až 200) °C

image18.jpg

Kompaktné merače tepla, Δt = (1 až 180 °C), médium pri kalibrácii: olej a voda

image18.jpg

Odporové snímače teploty (0 až 200) °C, médium pri kalibrácii: olej a voda

image18.jpg

Indikačné teplomery/priamoukazujúce teplomery (-20 až 300) °C, médium pri kalibrácii: olej, voda a vzduch

image18.jpg

Vodomery na studenú a teplú vodu, prietokomerné časti meračov tepla, prietokomery, Dn 2 až Dn 250, (0,002 až 250) m3/h, médium pri kalibrácii: studená voda, teplá voda

image18.jpg

Prevodníky tlaku p = (0,1 až 6) MPa, médium pri kalibrácii: voda alebo olej

image18.jpg

Deformačné tlakomery (0,1 až 6) MPa, médium pri kalibrácii: voda alebo olej

Akreditované činnosti

 

logo BMS SNAS

 

Osvedčenie o akreditácii v SJ
Rozsah akreditácie
Osvedčenie o akreditácii v AJ

 

Spôsobilosť Bratislavskej metrologickej spoločnosti s.r.o. vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne akreditovaná osoba preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.

 

 

 • Fakturačné údaje a korešpondenčná adresa:
 • Názov spoločnosti: Bratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o.
  Adresa spoločnosti: Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo
  IČO: 35878321
  IČ DPH: SK2021800385
  DIČ: 2021800385
  Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel S r o , vložka č. 30939/B
 • Prevádzka: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  Email: bms@bmsm.sk
Informácie
email:
asistent@bmsm.sk
Ekonóm
tel:
0918 537 544
email:
ekonom@bmsm.sk
Odbyt
tel:
0908 703 299
email:
odbyt@bmsm.sk
Manažér kvality
email:
manazerkvality@bmsm.sk